Страница: Начало
Сметката, по която можете да привеждате средства за подпомагане на лечението, на съпругата на нашия колега и член на СФСМВР, Ботьо Стоименов е: BG51UBBS80021014037340 Код: UBBSBGSF Банка: ОББ, Титуляр на сметката е СФСМВР, Изрично изписвайте основанието - "Помощ за лечение на Мария ".
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
Снимка на СФСМВР за 2014г.Добавена: 2015-01-26, 09:47:19 ч.

 

Грешка в системата или система от грешки

В България МВР функционира като ригидна система, която страда от сериозна, патологична непоносимост към всякакви структурни и функционални промени. Границите на тази система с другите системи и обществото са непропускливи, с бодлива тел и високо напрежение. Вътрешно - комуникационният модел на системата е двупосочен, решенията се вземат на тясно и тъмно, а отговорността подлежи на дисперсия.

МВР е изолирана, капсулирана система, система от абревиатури, които закодират по неразбираем за гражданите начин същностните и функционални характеристики на услугите на тази система.

Категорично не съществува ясен механизъм на обратна връзка и комуникация между системата и ползвателите на продуктите, които тя следва да произвежда и предоставя. И ако ние, гражданите, не се интересуваме толкова от търговската тайна при изработването на продукта, то трябва да е ясно, че се интересуваме от неговите параметри, обосновка, начини на предоставяне, качество.

ngobg.info


Добавена: 2015-01-26, 09:43:01 ч.

 До 24.01.2015г., сумата събрана от кампанията на СФСМВР за набиране на дарения за лечение на съпругата на наш член е

5 648 лв. - 14.00ч.

За Ботьо Стоименов от СД 21 на СФСМВР

29.12.2014г. 1000 лв УС на СФСМВР
29.12.2014г. 20.00лв И. Кузманов
29.12.2014 100.00 лв СД 11 ГПУ на СФСМВР-Гоце Делчев
29.12.2014 30.00 лв И.Ставрев
30.12.2014 40.00 лв СД 96 РУП на СФСМВР Ябланица
05.01.2015г. 20.00лв Б. Мазнев
05.01.2015г. 10.00лв С. Радулска
05.01.2015г. 20лв Ф. Капитанов
05.01.2015г. 200лв СД на СФСМВР "Волга" , гр. Пловдив
05.01.2015г. 20 лв Р. Павлова
05.01.2015г 200 лв СД на СФСМВР ОДМВР Габрово
05.01.2015г. 200 лв СД на СФСМВР при ГПУ Свиленград
06.01.2015г.350 лв СД 32 на СФСМВР гр. Варна
..01.2015г. 300лв СД 21 на СФСМВР Кюстендил
..01.2015г. 10лв К. Шишков
..01.2015г. 230лв СД 70 на СФСМВР
..01.2015г. 200лв СД на СФСМВР РСПБЗН Ямбол
..01.2015г. 97лв. СД на СФСМВР гр. Първомай
..01.2015г. 100лв СД на СФСМВР ГПУ Ивайловград
14.01.2015 300.00 лв СД 103 ГПУ Брегово
14.01.2015 320.00 лв СД 04 ГПУ Благоевград
14.01.2015 200.00лв СД 73на СФСМВР, 05 РУ СДВР
15.01.2015 20.00 лв В.Гечева
15.01.2015 100.00 лв СД 116 НА СФСМВР - АМВР
15.01.2015 200.00 лв СД 31 НА СФСМВР-Пазарджик
16.01.2015 200.00 лв СД 37 на СФСМВР -ОД Видин
16.01.2015 300.00 лв СД 66 на СФСМВР- ОД Кърджали
20.01.2015 200.00 лв СД 114 на СФСМВР -БГКП Бургас
20.01.2015 246.00 лв СД 151 на СФСМВР-КПП Аерогара София
21.01.2015 100.00 лв СД 87 на СФСМВР-ГПУ Рудозем
22.01.2015 25.00 лв В.Попов
22.01.2015 100.00 лв СД 137 на СФСМВР- 05 РУП Пловдив
22.01.2015 10.00 лв С.Попов
22.01.2015 100.00 лв СД 36 на СФСМВР-СДВР
23.01.2015 100.00 лв СД на СФСМВР, гр. Перник


Добавена: 2014-01-25, 11:40:12 ч.

 До 24.01.2015г., сумата събрана от кампанията на СФСМВР за набиране на дарения за семейството на загиналия при инцидента в с. Горно Ябълково, служител на МВР- Асен Асенов е

8 338лв., към 14.00ч.

29.12.2014г. 1000 лв УС на СФСМВР
29.12.2014г. 20.00лв И. Кузманов
29.12.2014 100.00 лв А.Бадева
29.12.2014 10.00 лв М.Минков
29.12.2014 10.00 лв Х. Петкова
29.12.2014 100.00 лв Ц.Петкова
29.12.2014 50.00 лв Б.Гавраилова
29.12.2014 100.00 лв Р.Шишков
29.12.2014 100.00 лв СД 11 ГПУ на СФСМВР -Гоце Делчев
29.12.2014 20.00 лв Д.Панайот
29.12.2014 50.00 лв Т.Балабанов
29.12.2014 500.00 лв В.Данов
29.12.2014 20.00 лв А.Станкова
29.12.2014 140.00 лв В.Димитров
29.12.2014 50.00 лв Д.Митев
29.12.2014 30.00 лв И.Ставрев
29.12.2014 200.00 лв И.Петрова
29.12.2014 50.00 лв В.Богданов
29.12.2014 20.00 лв П.Дошкова
29.12.2014 50.00 лв ООД АРЕА 51
29.12.2014 5.00 лв А. /малко име изписано на латиница/
29.12.2014 50.00 лв Ю.Господинов
29.12.2014 100.00 лв Я.Конакчиева
30.12.2014 30.00 лв И.Маринов
30.12.2014 80.00 лв СД 96 на СФСМВР РУП Ябланица
30.12.2014 10.00 лв К.Георгиева
30.12.2014 30.00 лв И.Иванов
30.12.2014 210.00 лв М.Сакакушев
30.12.2014 20.00 лв К.Кунчев
30.12.2014 25.00 лв Галин Грозев
30.12.2014 10.00 лв Д.Русев
30.12.2014 20.00 лв Ж. Георгиева
05.01.2015 10лв П. Шопова
05.01.2015г. 10 лв Ф. Капитанов
05.01.2015г. 10лв Б. Мазнев
05.01.2015г. 10лв Я. Драганова
05.1.2015г. 20лв М. Христозов
05.01.2015г. 20 лв Г. Цветкова
05.01.2015г. 200лв СД на СФСМВР „Волга“- гр. Пловдив
06.01.2015г. 20 лв Р. Павлова
05.01.2015г. 200 лв СД на СФСМВР при ОДМВР Габрово
05.01.2015г. 200 лв СД на СФСМВР при ГПУ Свиленград
06.01.2015г. 110 лв СД 147 на СФСМВР
06.01.2014г. 150 лв. СД32 на СФСМВР гр. Варна
06.01.2015г. 100 лв Сл. Спиридонов
..01.2015г. 100лв СД на СФСМВР Кюстендил
…01.2015г. 10лв К. Шишков
…01.2015г. 100лв С. Илиев
…01.2015г. 100лв Н. Димитрова
…01.2015г. 30лв Вл. Янков
…01.2015г. 100лв СД на СФСМВР Чипровци
…01.2015г. 150лв СД на СФСМВР при РСПБЗН Хасково
…01.2015г. 200лв СД на ЮСФСМВР при РСПБЗН Ямбол
..01.2015г. 97лв СД на СФСМВР гр. Първомай
..01.2015г. 100лв СД на СФСМВР при ГПУ гр. Ивайловград
…01.2015г. 30лв Д. Декова
14.01.2015 300.00 лв СД 103 ГПУ Брегово
14.01.2015 90.00 лв СД 157 ГПУ Крумовград
14.01.2015 100.00 лв СД 04 ГПУ Благоевград
14.01.2015 100.00лв СД 73 на СФСМВР, 05 РУ СДВР
15.01.2015 199.00 лв СД 52 на СФСМВР РУ Карлово
15.01.2015 100.00 лв СД 116 на СФСМВР-АМВР
15.01.2015 100.00 лв СД 31 на СФСМВР-ОД Пазарджик
16.01.2015 200.00 лв СД 37 на СФСМВР- ОД Видин
16.01.2015 200.00 лв СД 66 на СФСМВР-ОД Кърджали
19.01.2015 55.00 лв СД 139 на СФСМВР ДНС 112
20.01.2015 200.00 лв СД 114 на СФСМВР БГКП Бургас
20.01.2015 100.00 лв И.Илиева
20.01.2015 246.00 лв СД 151 на СФСМВР КПП Аерогара София
21.01.2015 100.00 лв СД 87на СФСМВР ГПУ Рудозем
22.01.2015 25.00 лв В.Попов
22.01.2015 50.00 лв СД 50 на СФСМВР ОД Добрич
22.01.2015 100.00 лв СД 137 на СФСМВР 05 РУП Пловдив
22.01.2015 10.00 лв С.Попов
22.01.2015 100.00 лв СД 36 на СФСМВР СДВР
23.01.2015 300.00 лв СД 70 на СФСМВР РУП Лозница
23.01.2015 50.00 лв М.Марианова
23.01.2015 200.00 лв СД на СФСМВР, гр. Перник
24.01.2015 115.00 лв СД 118 на СФСМВР РУП Златоград


Добавена: 2014-01-25, 11:39:54 ч.

 

 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2015 СФСМВР.