Страница: Начало
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 


ДО
ОМБУДСМАНА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНИТЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ В 43-ТО НАРОДНО СЪБРАНИЕ

МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ

ЧЛЕНОВЕ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ

ФОНДАЦИЯ „РИСКМОНИСТОР“

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ИЗСЛЕДВАНЕ НА ДЕМОКРАЦИЯТА“

ФОНДАЦИЯ „ОТВОРЕНО ОБЩЕСТВО – СОФИЯ“

ФОНДАЦИЯ „ПРОГРАМА ДОСТЪП ДО ИНФОРМАЦИЯ“

АСОЦИАЦИЯ „ПРОЗРАЧНОСТ БЕЗ ГРАНИЦИ“

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ЦЕНТЪР ЗА НЕСТОПАНСКО ПРАВО“

ФОРУМ ГРАЖДАНСКО УЧАСТИЕ

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ НА ОБЩИНИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „ГЛОБАЛНА ИНИЦИАТИВА В ПСИХИАТРИЯТА“

ДРУЖЕСТВО НА ПСИХОЛОЗИТЕ В БЪЛГАРИЯ

СЪЮЗ НА ОФИЦЕРИТЕ И СЕРЖАНТИТЕ ОТ ЗАПАСА И РЕЗЕРВА

НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „СИГУРНОСТ“

СЪЮЗ НА СЪДИИТЕ В БЪЛГАРИЯ

АСОЦИАЦИЯ НА ПРОКУРОРИТЕ В РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

ФОНДАЦИЯ „БЪЛГАРСКИ ХЕЛЗИНKСКИ КОМИТЕТ“

ФОНДАЦИЯ „ЦЕНТЪР ЗА ЛИБЕРАЛНИ СТРАТЕГИИ“

АСОЦИАЦИЯ НА ПОЛИЦЕЙСКИТЕ НАЧАЛНИЦИ

КТ „ПОДКРЕПА“

КНСБ

ПРЕДСТАВИТЕЛИ НА МЕДИИТЕУВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

В последните няколко седмици сме свидетели на безпрецедентни сътресения в сектор „Сигурност“ и ясно заявяване на необходимостта от реформа в МВР, както от страна на гражданите, така и от представителите на изпълнителната, законодателна власт и синдикалните организации.
Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ в последните 3 години работи упорито за реформа в МВР, която да е дългосрочна, устойчива и да се реализира с участието на граждански и професионални организации. Федерацията има ясна концепция за начина, по който да се реформира ведомството, която би желала да обсъди с ваши представители.

С настоящото писмо се обръщаме към вас с молба да ни помогнете в процеса на реформиране на МВР, подобряване на параметрите при осъществяване на държавната политика за удовлетворяване на базисната необходимост от сигурност и подобряване дейността на правоприлагащите и правоохранителните институции. Бихме желали заедно да вземем решение за това какви да са реалните функции на МВР и заедно да реформираме ведомството. С настоящото писмо заявяваме нашето категорично желание за започване на устойчива и дългосрочна реформа, като бихме желали да споделите вашата гледна точка и експертна позиция за това по какъв начин да се реформира МВР.

Настояваме да се прекратят всички експерименти, които в момента се наричат „реформи“ и се реализират на тъмно. Ние представяхме като аргументи недофинансирането, хроничната липса на елементарно оборудване и екипировка, мизерните условия на труд. Сега като аргумент посочваме нещо наистина страшно – състоянието на хората, осъществяващи функциите на МВР; нивата на професионален стрес, които покриват критериите за военен стрес; тоталното сриване на мотивацията на служителите. Всичко това можете да видите в приложените към настоящото писмо извадки от докладни записки изготвени от експерти от Института по психология на МВР.

Обръщаме се към вас с молба да ни предоставите вашата концепция за технологията за реформиране на МВР и аргументи в нейна подкрепа до 30 ноември 2015г., които ще бъдат обсъдени и представени на национална кръгла маса в началото на декември 2015г.
На националната кръгла маса ще бъдат поканени представителите на всички организации, представили своите визия и концепция за реформа в МВР, с което вярваме, че ще поставим началото на устойчиво и дългосрочно реформиране на системата, което да отговаря на потребностите на гражданите и да доставя качествена услуга „гражданска сигурност“.

Вярваме, че през 2016 година може да се установи механизмът за реформиране на ведомството, да се постигне политически и обществен консенсус и да започнем реалната промяна и реформиране на МВР през 2017 година.


Добавена: 2015-11-17, 14:08:42 ч.

 

Добавена: 2015-11-10, 16:26:21 ч.

 Добавена: 2015-11-06, 23:32:11 ч.

 

Добавена: 2015-11-06, 23:08:58 ч.

 

НАЦИОНАЛЕН ПРОТЕСТ

УС на СФСМВР на свое заседание реши-

Организира Национален протест в неделя на 08.11.2015г. гр. София, площад „Народно събрание“ в 13.00ч. Изпращане на покани до лидерите на политическите парламентарно представени партии и ръководството на НС за среща с протестиращите.

Искания:

- Незабавно оттегляне на законопроекта на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016 в частта му, засягащ социални права на служителите в Сектор „Сигурност“.

- Право на колективен трудов договор за държавните служители в Сектор „Сигурност“.

- Право на синдикалните организации в Сектор „Сигурност“ да се присъединяват в национално представителни синдикални организации.

- Обвързване на заплатите в Сектор „Сигурност“ със социално измерим критерий – средната работна заплата за страната.

Гласували: „За“- 12
„Въздържал се“ – няма,
„Против“ – няма.

Втори национален протест в РАБОТЕН ДЕН !!! – в деня на разглеждане на Закон за държавния бюджет на Република България за 2016г. – безсрочен.

Гласували: „За“- 12
„Въздържал се“ – няма,
„Против“ – няма.


Добавена: 2015-11-05, 15:21:53 ч.

 

 

ПАРТНЬОРИ
© 2009-2015 СФСМВР.