Страница: Начало
"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР."
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА ПРОТЕСТ НА ССЗБ

ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА ПРОТЕСТ НА ССЗБ

Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР/СФСМВР/ с безпокойство наблюдава продължаващите преговори между Синдиката на служителите в затворите в България и ръководството на Министерството на правосъдието. Последният кръг от тях, провел се на 26 август, завърши без осезаем напредък.

Проблемите на колегите ни от ССЗБ са ни отдавна известни и познати. Те имат същият произход и характер, както и редица проблеми, за чието разрешаване се бори от години СФСМВР.

Не можем да приемем за нормално работодателят да организира разпределението на работното време в противоречие с позицията на служителите и тяхната синдикална организация, при това без да представи достатъчно ясни аргументи. Не можем да приемем за нормално социалният диалог да се изражда в два монолога.

Воден от тези съображения, от чувството за синдикална солидарност, както и от споразумението за сътрудничество между двете синдикални организации,

УС на СФСМВР ПРИЗОВАВА
членовете и симпатизантите на Федерацията, които имат тази възможност,
да подкрепят протеста на колегите ни от ССЗБ.

УС на СФСМВР


Добавена: 2014-08-29, 11:38:46 ч.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ДО
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

ДО
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

ДО
БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ДО
ДОБРИН ИВАНОВ – АИКБ

ДО
ОГНЯН ДОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С решение на УС на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/, от 27.07.2014г., се присъединяваме към ДЕКЛАРАЦИЯТА на Национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодатели. СФСМВР би желала освен да се присъедини и да разшири обхвата на Декларацията по отношение проблемите в сектор „Сигурност“ - един сектор с решаващо значение, както за гражданите, така и за бизнеса, и синдикалните организации в Република България.

СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР, обединяваща 6500 служители /13 % от общия състав на министерството/ от 27 областни дирекции на МВР, ГДПБЗН, ГДГП и др. Членува в Европейски полицейски съюз заедно със синдикални организации на полицейски служители в Германия, Холандия, Испания, Австрия, Румъния, Сърбия, Украйна, Литва, Латвия и др., наброяващ 800 000 члена.

Присъединяваме се към Декларацията, защото не бихме искали за пореден път в сектор „Сигурност“ и в частност МВР, да се работи на парче и да се извършват конюнктурни реформи, с които не се решават проблемите и пречат на услугата, която се предоставя от служителите в МВР да отговаря на потребностите и очакванията на гражданите.

Ние не желаем трудът ни да се използва за постигане висок рейтинг на поредния министър.

Ние не желаем да обясняваме за пореден път, че спазването на Европейски директиви за заплащане на положен извънреден и нощен труд е задължително, в страна членка на Европейския съюз.

Настояваме намеренията за стратегия в реформирането на Сектора да бъдат публично оповестени и обсъдени от партиите, участващи в процеса на управление на страната и представители на гражданското общество, и да се прилага само след постигнат пълен консенсус между заинтересованите страни.

Настояваме за ясни ангажименти от страна на бъдещето правителство по отношение на социалния диалог в Сектора и за гаранции, че ще бъдат налагани санкции в случаите на неговото нарушаване от политическото и/или професионалното ръководство.

Разпадът в МВР е хроничен и се дължи на нереформираната система, дехуманизацията /третирането на служителите като предмети/, липсата на ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията. Не можеш с методите на дразнене, лишаване, всяване на страх, потискане, агресия и авторитаризъм да се "грижиш" за някого и да очакваш, че той ще те търпи до безкрайност.

Искаме от служебния кабинет и веднага след него, от избраните в 43-тото НС на Република България следното:

- Пълна проверка на дейността на директорите на специализираните, главните и областните дирекции в МВР;

- Излизане от анонимност на участниците в работни групи по нормативни документи в МВР. На всеки такъв проекто-документ да са изписани ясно имената на участниците създали нормата;

- Прекратяване на политическите назначения в МВР на всяко ниво;

- Създаване на стратегия с оглед конституиране на обществен съвет към МС за сектор „Сигурност“;

- Определяне на субектите в сектор „Сигурност“;

- От следващия кабинет и представителят на МВР в него ще искаме ясни предварителни ангажименти за социалния диалог МВР и гаранции, че постигнатите договорености ще се спазват от ръководния състав в МВР;

- От кандидатите за депутати в 43-то НС ще поискаме ясна визия за реформите в сектор „Сигурност“ и ще отстоим правото ни на участие в процеса на тяхното консултиране и обсъждане.

Декларираме, че с настоящето писмо не желаем и няма да участваме в никакви политически спекулации или дейности. Продиктувано е единствено и само от дълбоката криза в Сектора и желанието ни, като професионалисти и синдикална организация, призвана да защитава честта и достойнството на служителите, това да се промени.

УС на СФСМВР


Добавена: 2014-08-11, 15:25:21 ч.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СФСМВР

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СФСМВР

Пожарникари, спасители и полицаи излизат на протест във Варна.

Въпреки аргументите на СФСМВР, в противоречие с широко разпространената европейска и световна практика и в разрез с взетото само преди дни от Съвета за социално партньорство в МВР компромисно решение, Министерството възнамерява да регламентира минимален състав от двама служители на екипите, осъществяващи пожарогасителната и спасителната дейност. Това в редица случаи не само би попречило на пожарникарите и спасителите да изпълнят задълженията си, но би изложило на неоправдан риск здравето и живота им, както и здравето и живота на гражданите.

По време на бедственото положение във Варна беше наложено нелепо дисциплинарно наказание на пожарникар, член на СФСМВР. По правната страна на проблема очакваме да се произнесе Варненският административен съд, но от морална гледна точка това наказание е гавра с труда и достойнството на пожарникарите и спасителите.

Поради това СФСМВР започва протестни действия във Варна.

Информираме българските политици и гражданското общество, че няма да спрем дотук.

СФСМВР е организация, която в своите действия винаги е защитавала правата на служителите и е полагала усилия да уважава управленските решения в МВР, с цел запазване на социалния мир в България и постигане на консенсус по общественозначими теми и проблеми. В момента са застрашени не само социалният мир и животът на служители в ГДПБЗН, но се създава и сериозен риск за здравето и безопасността на гражданите на Република България.

За съжаление толерантността и диалогичността ни очевидно не дават резултати. Затова излизаме на улицата и смятаме да останем там колкото е нужно. Ще задаваме въпроси и ще очакваме отговори. Няма да приемаме голи оправдания и празни обещания. Ще искаме оставки.

Време е да изхвърлим боклука.

Този протест е първото от серия активни действия на СФСМВР, целящи да се гарантират здравето, живота и правото на достоен труд на служителите в МВР и по-конкретно – служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/ГДПБЗН/.

Дирекция, която е абсолютен рекордьор в МВР по изплатени суми за загубени съдебни дела – за малко повече от три години под формата на присъдени на нейни служители обезщетения за неизплатен нощен и извънреден труд и отменени по съдебен ред дисциплинарни наказания от нея изтекоха 524 997 лв.

Която реализира неясни цели с риск цената да е човешки живот.
В която думи като „прозрачност“, „социален диалог“ и „грижа за служителите“ са празни термини без реално съдържание.
Управлявана с опасно милитаристичен стил и в духа на феодалните порядки от хора, които в продължение на години злоупотребяват с пожарникарите и спасителите, които налагат дисциплинарни наказания на своите служители защото не са изпълнили „разпореждане“ на журналист. Хора, които е крайно време да напуснат системата. Те не само нямат място в нея – те са опасни за здравето и живота на гражданите.

Така, уважаеми съграждани, изглежда структурата на МВР, която трябва да Ви пази от пожари, производствени аварии и природни бедствия.
Ако искате нещо по-добро, нещо наистина работещо – елате с нас.
Ние излизаме на улицата не само заради сигурността, честта и достойнството на нашите колеги, а заради Вас и Вашата сигурност.
За да можем достойно да се трудим в полза на обществото.
За прозрачност и участие на гражданското общество при вземането на решения в МВР.

Събранието на открито ще се проведе пред Катедрален храм – Паметник „Свето успение Богородично“ в град Варна на 26 юли 2014г., с начало 11.00 часа.


Добавена: 2014-07-24, 15:25:17 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

По инициатива на СД на СФСМВР гр. Варна, с пълната подкрепа на УС на СФСМВР и цялата федерация , синдикалната ни организация започва серия от действия свързани с преодоляване на сериозни проблеми в МВР.
Събранието на открито ще се проведе пред Катедрален храм – Паметник „Свето успение Богородично“ в град Варна на 26 юли 2014г., с начало 11.00 часа.
Ние излизаме на улицата не само заради сигурността, честта и достойнството на нашите колеги, а заради Вас и Вашата сигурност.

Граждани на България, подкрепете ни!
За да можем достойно да се трудим в полза на обществото.
За да можем безпрепятствено да защитаваме собствеността, здравето и живота Ви.
За прозрачност и участие на гражданското общество при вземането на решения в МВР.

/Очаквайте подробности по темата след 16.00ч./


Добавена: 2014-07-24, 13:07:11 ч.

 

Министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР.

Реално, сумата е доста по-голяма от обявената от МВР, тъй като и към момента има много забавени изплащания на обезщетения по спечелени делата, за което СФСМВР вече е сезирала компетентните органи.

И към настоящия момент стотици членове на СФСМВР са завели дела в съда с подобни искове.

Естествено, наказани и уволнени ръководни служители, допуснали тези нарушения и довели до това ощетяване на МВР няма!

https://www.facebook.com/sfsmvr?v=wallДобавена: 2014-07-15, 15:46:58 ч.

 

СФСМВР в гр. Варна обяви протестна готовностСиндикалното дружество на СФСМВР в гр. Варна обяви протестна готовност

Миналия петък на заседание на структурата във Варна е взето решение за протестна готовност. Обявена е до 25-ти юли.

Членовете на синдиката настояват да бъде премахнато наказанието на колегата им от РС ПБЗН-Валентин Йорданов.

Той абсурдно бе наказан за отлично свършена работа по време на бедствието в квартал „Аспарухово“. Йорданов бе наказан само заради думи на журналист.

http://www.bnews.bg/article-109686

Второто искане на членовете е срещу готвената проектонаредба за пожарогасителната и спасителна дейност в ПБЗН. Ако тя бъде приета, ще доведе до безумно орязване на щата в екипите – те да са само от шофьор и огнеборец.

„Ако до 25-ти двата проблема не бъдат решени, то на 26-ти излизаме на регионален протест“, обясни Красимир Костов, председател на СД и член на УС на СФСМВР.Добавена: 2014-07-15, 15:46:13 ч.

 

 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2014 СФСМВР.