Страница: Начало
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
Весели празнициДобавена: 2016-04-29, 15:09:14 ч.

 

Добавена: 2016-04-20, 12:33:33 ч.

 

Писмо за подкрепа до Български лекарски съюз

ДО
Д-Р ВЕНЦИСЛАВ ГРОЗЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БЪЛГАРСКИ ЛЕКАРСКИ СЪЮЗ

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,

С настоящото писмо декларираме категорична подкрепа, която Български лекарски съюз има от Синдикална федерация на служителите в МВР /СФСМВР/. Ние от СФСМВР заявяваме, чe вашите искания и борба за по-добро и качествено здравеопазване са не само справедливи, но и изключително важни за запазване и отстояване на честта на професията и достойнството на българския лекар.

Ние от СФСМВР сме изключително притеснени от затвърждаващата се тенденция за провеждане на „реформи“, които не само не са консултирани и съгласувани с браншовите организации, но са в противоречие с всички етични норми и стандарти. Псевдореформи, които нарушават не само основни граждански, но и човешки права.

Още по-притеснителен е фактът, че „реформите“ в ключовите сектори – здравеопазване и сигурност, се правят не с цел да се повиши качеството на доставяната услуга и да се подобрят условията на труд на професионалистите, а с цел да се „оптимизират“ разходи и „реализират икономии“, без да се отчита цялостният ефект, който би имало подобно действие върху и без това едва работещите към момента системи.

Най-тревожен е фактът, че отговорността за неефективните и неработещи политики се поема не от авторите на тези „реформи“, а от служителите в тези сфери, а цената я плащат българските граждани.

Ние от СФСМВР подкрепяме не само Вашите искания, които ако бъдат изпълнени ще позволят българското здравеопазване да продължи да съществува, но и призоваваме всички наши членове и граждани на Република България да ви подкрепят, защото от Вашия професионализъм и условия на труд зависят нашето здраве и качество на живот.

УС НА СФСМВР


Добавена: 2016-03-29, 12:08:17 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

 

Дейността на СФСМВР намери място в доклад на среща на промоутърите на Иновация Норвегия, състояла се на 02 и 03 март 2016г във Варшава.

Програмата за достойни условия на труд и тристранен диалог е една от 32-програмни области, подкрепяни по ЕИП и Норвежката програма за периода 2009-2014 г..

Програмата поддържа широк спектър от дейности, насочени към подобряване на социалния и тристранен диалог и насърчаване на достойни условия на труд във всичките 13 държави, които са финансирани от Норвежката програма.

По силата на Споразумението между Норвегия и Европейския съюз относно финансовият механизъм на Норвегия 2009-2014г.


Добавена: 2016-03-05, 21:39:41 ч.

 

 
 

ПАРТНЬОРИ
ПРЕПОРЪЧВАМЕ ВИ
© 2009-2016 СФСМВР.