Страница: Начало
"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР."
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СФСМВР

ДЕКЛАРАЦИЯ НА УС НА СФСМВР

Пожарникари, спасители и полицаи излизат на протест във Варна.

Въпреки аргументите на СФСМВР, в противоречие с широко разпространената европейска и световна практика и в разрез с взетото само преди дни от Съвета за социално партньорство в МВР компромисно решение, Министерството възнамерява да регламентира минимален състав от двама служители на екипите, осъществяващи пожарогасителната и спасителната дейност. Това в редица случаи не само би попречило на пожарникарите и спасителите да изпълнят задълженията си, но би изложило на неоправдан риск здравето и живота им, както и здравето и живота на гражданите.

По време на бедственото положение във Варна беше наложено нелепо дисциплинарно наказание на пожарникар, член на СФСМВР. По правната страна на проблема очакваме да се произнесе Варненският административен съд, но от морална гледна точка това наказание е гавра с труда и достойнството на пожарникарите и спасителите.

Поради това СФСМВР започва протестни действия във Варна.

Информираме българските политици и гражданското общество, че няма да спрем дотук.

СФСМВР е организация, която в своите действия винаги е защитавала правата на служителите и е полагала усилия да уважава управленските решения в МВР, с цел запазване на социалния мир в България и постигане на консенсус по общественозначими теми и проблеми. В момента са застрашени не само социалният мир и животът на служители в ГДПБЗН, но се създава и сериозен риск за здравето и безопасността на гражданите на Република България.

За съжаление толерантността и диалогичността ни очевидно не дават резултати. Затова излизаме на улицата и смятаме да останем там колкото е нужно. Ще задаваме въпроси и ще очакваме отговори. Няма да приемаме голи оправдания и празни обещания. Ще искаме оставки.

Време е да изхвърлим боклука.

Този протест е първото от серия активни действия на СФСМВР, целящи да се гарантират здравето, живота и правото на достоен труд на служителите в МВР и по-конкретно – служителите в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“/ГДПБЗН/.

Дирекция, която е абсолютен рекордьор в МВР по изплатени суми за загубени съдебни дела – за малко повече от три години под формата на присъдени на нейни служители обезщетения за неизплатен нощен и извънреден труд и отменени по съдебен ред дисциплинарни наказания от нея изтекоха 524 997 лв.

Която реализира неясни цели с риск цената да е човешки живот.
В която думи като „прозрачност“, „социален диалог“ и „грижа за служителите“ са празни термини без реално съдържание.
Управлявана с опасно милитаристичен стил и в духа на феодалните порядки от хора, които в продължение на години злоупотребяват с пожарникарите и спасителите, които налагат дисциплинарни наказания на своите служители защото не са изпълнили „разпореждане“ на журналист. Хора, които е крайно време да напуснат системата. Те не само нямат място в нея – те са опасни за здравето и живота на гражданите.

Така, уважаеми съграждани, изглежда структурата на МВР, която трябва да Ви пази от пожари, производствени аварии и природни бедствия.
Ако искате нещо по-добро, нещо наистина работещо – елате с нас.
Ние излизаме на улицата не само заради сигурността, честта и достойнството на нашите колеги, а заради Вас и Вашата сигурност.
За да можем достойно да се трудим в полза на обществото.
За прозрачност и участие на гражданското общество при вземането на решения в МВР.

Събранието на открито ще се проведе пред Катедрален храм – Паметник „Свето успение Богородично“ в град Варна на 26 юли 2014г., с начало 11.00 часа.


Добавена: 2014-07-24, 15:25:17 ч.

 

СЪОБЩЕНИЕ

По инициатива на СД на СФСМВР гр. Варна, с пълната подкрепа на УС на СФСМВР и цялата федерация , синдикалната ни организация започва серия от действия свързани с преодоляване на сериозни проблеми в МВР.
Събранието на открито ще се проведе пред Катедрален храм – Паметник „Свето успение Богородично“ в град Варна на 26 юли 2014г., с начало 11.00 часа.
Ние излизаме на улицата не само заради сигурността, честта и достойнството на нашите колеги, а заради Вас и Вашата сигурност.

Граждани на България, подкрепете ни!
За да можем достойно да се трудим в полза на обществото.
За да можем безпрепятствено да защитаваме собствеността, здравето и живота Ви.
За прозрачност и участие на гражданското общество при вземането на решения в МВР.

/Очаквайте подробности по темата след 16.00ч./


Добавена: 2014-07-24, 13:07:11 ч.

 

Министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР.

Реално, сумата е доста по-голяма от обявената от МВР, тъй като и към момента има много забавени изплащания на обезщетения по спечелени делата, за което СФСМВР вече е сезирала компетентните органи.

И към настоящия момент стотици членове на СФСМВР са завели дела в съда с подобни искове.

Естествено, наказани и уволнени ръководни служители, допуснали тези нарушения и довели до това ощетяване на МВР няма!

https://www.facebook.com/sfsmvr?v=wallДобавена: 2014-07-15, 15:46:58 ч.

 

СФСМВР в гр. Варна обяви протестна готовностСиндикалното дружество на СФСМВР в гр. Варна обяви протестна готовност

Миналия петък на заседание на структурата във Варна е взето решение за протестна готовност. Обявена е до 25-ти юли.

Членовете на синдиката настояват да бъде премахнато наказанието на колегата им от РС ПБЗН-Валентин Йорданов.

Той абсурдно бе наказан за отлично свършена работа по време на бедствието в квартал „Аспарухово“. Йорданов бе наказан само заради думи на журналист.

http://www.bnews.bg/article-109686

Второто искане на членовете е срещу готвената проектонаредба за пожарогасителната и спасителна дейност в ПБЗН. Ако тя бъде приета, ще доведе до безумно орязване на щата в екипите – те да са само от шофьор и огнеборец.

„Ако до 25-ти двата проблема не бъдат решени, то на 26-ти излизаме на регионален протест“, обясни Красимир Костов, председател на СД и член на УС на СФСМВР.Добавена: 2014-07-15, 15:46:13 ч.

 

Поздравителен адрес

ДО
СЛУЖИТЕЛИТЕ В МВР

ДО
ЧЛЕНОВЕТЕ НА СФСМВР

УВАЖАЕМИ КОЛЕГИ,
ПРИЯТЕЛИ,

В навечерието на празника на Министерството на вътрешните работи освен с него бихме искали да Ви поздравим и с чувствително подобряване на социалния и професионалния ни статус.
Бихме искали, но не можем.
Защото въпреки направените крачки в тази посока, положението на служителите в Министерството – и във финансов, и в чисто служебен аспект – продължава да е много далеч от желаното.
Защото материално-техническото обезпечаване на дейността ни е твърде близо до критичния минимум.
Защото вместо да работим в духа на взаимоотношенията „ръководител-сътрудници“, все още сме разделени на подчинени и началници.
Затова Ви желаем здраве и лично щастие – за Вас и близките Ви.
Пожелаваме Ви и твърдост, кураж и надежда.

Пътят на промени в системата, по който вървим заедно, е необратим. Но можем да продължим успешно по него само с воля, единство и общи усилия – защото

ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ!

УС на СФСМВРДобавена: 2014-07-04, 13:51:46 ч.

 

ЕПС обединява над 800 000 служители от европейски МВР

Европейският полицейски съюз /ЕПС обединява над 800 000 служители от европейски МВР/ и Синдикалната федерация на служителите в МВР /СФСМВР/ организират дискусионна среща с избраните от България депутати в Европейския парламент. Основната цел на срещата е да се обсъдят Европейските политики и основните приоритети в сектор „Сигурност“ за периода 2014-2019г., както и да се посочат националните и Европейки интереси и необходимите условия и предпоставки за тяхното реализиране. В процеса на провеждане на дискусионната среща ще се обсъдят националните и Европейски секторни приоритети и политики, ще се дискутира динамиката на средата, които налагат ново разпределение на ресурсите за постигане на ефективно управление на системата за сигурност.

На дискусионната среща, освен вижданията на българските представители в ЕП, ще се обсъдят и средносрочните планове и политики на ЕПС за законодателни промени на Европейско ниво, които ще бъдат представени от Президента на ЕПС
- Герит Ван де Камп.

Основната причина за иницииране на дискусионна среща е, че ЕПС и СФСМВР вярват, че Европейската сигурност се превръща във все по-широко понятие и извежда като приоритети сигурността на гражданите, обществените и икономическите аспекти, които трябва да кореспондират с отбраната, разузнаването, охраната на обществения ред и защитата на законността. Очевидно е, че крайният продукт и същинския смисъл на сигурността е защитеността на отделния европейски гражданин, неприкосновеността на неговата свобода и достойнство, на фона на едно ново и по-голямо предизвикателство за утвърждаването на единни политики и вземането на решения - запазването на териториалната цялост, автономност и политическа стабилност на страните – членки на ЕС.

Дискусионната среща ще се състои на 26 юни 2014г. /четвъртък/ от 9.30 часа в:

Бест Уестърн Плюс Сити Хотел
Ул. „Стара планина“ 6
1000 СофияДобавена: 2014-06-23, 08:36:22 ч.

 

 

ПАРТНЬОРИ
© 2009-2014 СФСМВР.