Страница: Начало
"По официална информация получена от МВР, министерството е изплатило 1 544 352, 86 лева по загубени в съда дела, водени от служители (основно членове на СФСМВР), за неизплатен извънреден труд, нощен труд и при обжалване на неправилно или неправомерно наложени наказания за периода от 01.01.2011г. до 31.05.2014г. По голямата част от тези дела са водени с финансовата и юридическа помощ на СФСМВР."
 


Архив:
ПРОТЕСТ

 TUFEMIПреглед на видео презентацията
 
Да не бъдем европейци на парчеДа не бъдем европейци на парче”, допълни Попов.

„Тези директиви са задължителни, за разлика от препоръките. В Министерство на вътрешните работи на България държавните служители нямат право да откажат да полагат извънреден труд, като това полагане ще влезе в противоречие със закона. Това е отбелязано категорично в директива 88/2003 на Европейския съюз. Намерило е и място в българския Кодекс на труда, но за нас не важи. Щом ще бъдем европейци, нека сме европейци до край. Когато в ЕС започват да обмислят решения, които ще предизвикат социални сътресения, те ги правят след много широка консултация, а също техните програми с прогнозна продължителност са от порядъка на 10 до 30 дни. Да не бъдем европейци на парче”, допълни Попов.

Източник: http://focus-news.net/news/....-mu


Добавена: 2014-10-01, 19:06:19 ч.

 

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Във връзка с разпространената от медиите информация за обсъждани и подготвяни от служебното правителство мерки за ограничаване на социални права на заетите в Сектор Сигурност Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР

З А Я В Я В А :

Всякакви обсъждания на темата и вземане на решения по нея са се състояли не само без участието на професионалните организации на служителите в Сектора Сигурност, но и без те да бъдат информирани.

Заради това безцеремонно погазване на основни принципи на социалния диалог, както и за демонстрирана от него по време на заседание на Министерския съвет очевидна некомпетентност в тази област, УС на СФСМВР настоява за незабавната оставка на министъра на труда и социалната политика.

Искаме незабавно да бъде публично оповестен истинският вносител на предложението, както и чия политика той обслужва.

СФСМВР ще се противопостави категорично на всякакви опити да бъдат ограничени социалните права на нейни членове с всички позволени от закона средства – ако се наложи, в най-крайните и безкомпромисните им форми.

При липса на бърза и адекватна реакция от страна на управляващите УС на СФСМВР ще счита Федерацията в състояние на протестна готовност и ще започне процедура по допитване до синдикалните дружества за начало и форма на ефективни протестни действия.

В такъв случай за нарушаване на социалния мир ще считаме пряко и персонално отговорни Президента на Република България и назначения от него Председател на Министерския съвет.

УС на СФСМВР


Добавена: 2014-09-28, 13:30:00 ч.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА ПРОТЕСТ НА ССЗБ

ДЕКЛАРАЦИЯ В ПОДКРЕПА ПРОТЕСТ НА ССЗБ

Управителният съвет на Синдикалната федерация на служителите в МВР/СФСМВР/ с безпокойство наблюдава продължаващите преговори между Синдиката на служителите в затворите в България и ръководството на Министерството на правосъдието. Последният кръг от тях, провел се на 26 август, завърши без осезаем напредък.

Проблемите на колегите ни от ССЗБ са ни отдавна известни и познати. Те имат същият произход и характер, както и редица проблеми, за чието разрешаване се бори от години СФСМВР.

Не можем да приемем за нормално работодателят да организира разпределението на работното време в противоречие с позицията на служителите и тяхната синдикална организация, при това без да представи достатъчно ясни аргументи. Не можем да приемем за нормално социалният диалог да се изражда в два монолога.

Воден от тези съображения, от чувството за синдикална солидарност, както и от споразумението за сътрудничество между двете синдикални организации,

УС на СФСМВР ПРИЗОВАВА
членовете и симпатизантите на Федерацията, които имат тази възможност,
да подкрепят протеста на колегите ни от ССЗБ.

УС на СФСМВР


Добавена: 2014-08-29, 11:38:46 ч.

 

ДЕКЛАРАЦИЯ

ДО
Д-Р КОНСТАНТИН ТРЕНЧЕВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КТ „ПОДКРЕПА“

ДО
ПЛАМЕН ДИМИТРОВ
ПРЕЗИДЕНТ НА КНСБ

ДО
ЦВЕТАН СИМЕОНОВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БТПП

ДО
БОЖИДАР ДАНЕВ
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ПРЕДСЕДАТЕЛ НА БСК

ДО
ДОБРИН ИВАНОВ – АИКБ

ДО
ОГНЯН ДОНЕВ
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КРИБ     УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,

С решение на УС на Синдикална федерация на служителите в Министерство на вътрешните работи /СФСМВР/, от 27.07.2014г., се присъединяваме към ДЕКЛАРАЦИЯТА на Национално представителните организации на работниците и служителите, и на работодатели. СФСМВР би желала освен да се присъедини и да разшири обхвата на Декларацията по отношение проблемите в сектор „Сигурност“ - един сектор с решаващо значение, както за гражданите, така и за бизнеса, и синдикалните организации в Република България.

СФСМВР е най-голямата синдикална организация в МВР, обединяваща 6500 служители /13 % от общия състав на министерството/ от 27 областни дирекции на МВР, ГДПБЗН, ГДГП и др. Членува в Европейски полицейски съюз заедно със синдикални организации на полицейски служители в Германия, Холандия, Испания, Австрия, Румъния, Сърбия, Украйна, Литва, Латвия и др., наброяващ 800 000 члена.

Присъединяваме се към Декларацията, защото не бихме искали за пореден път в сектор „Сигурност“ и в частност МВР, да се работи на парче и да се извършват конюнктурни реформи, с които не се решават проблемите и пречат на услугата, която се предоставя от служителите в МВР да отговаря на потребностите и очакванията на гражданите.

Ние не желаем трудът ни да се използва за постигане висок рейтинг на поредния министър.

Ние не желаем да обясняваме за пореден път, че спазването на Европейски директиви за заплащане на положен извънреден и нощен труд е задължително, в страна членка на Европейския съюз.

Настояваме намеренията за стратегия в реформирането на Сектора да бъдат публично оповестени и обсъдени от партиите, участващи в процеса на управление на страната и представители на гражданското общество, и да се прилага само след постигнат пълен консенсус между заинтересованите страни.

Настояваме за ясни ангажименти от страна на бъдещето правителство по отношение на социалния диалог в Сектора и за гаранции, че ще бъдат налагани санкции в случаите на неговото нарушаване от политическото и/или професионалното ръководство.

Разпадът в МВР е хроничен и се дължи на нереформираната система, дехуманизацията /третирането на служителите като предмети/, липсата на ефективни механизми и политики за насърчаване на екипността, комуникацията и мотивацията. Не можеш с методите на дразнене, лишаване, всяване на страх, потискане, агресия и авторитаризъм да се "грижиш" за някого и да очакваш, че той ще те търпи до безкрайност.

Искаме от служебния кабинет и веднага след него, от избраните в 43-тото НС на Република България следното:

- Пълна проверка на дейността на директорите на специализираните, главните и областните дирекции в МВР;

- Излизане от анонимност на участниците в работни групи по нормативни документи в МВР. На всеки такъв проекто-документ да са изписани ясно имената на участниците създали нормата;

- Прекратяване на политическите назначения в МВР на всяко ниво;

- Създаване на стратегия с оглед конституиране на обществен съвет към МС за сектор „Сигурност“;

- Определяне на субектите в сектор „Сигурност“;

- От следващия кабинет и представителят на МВР в него ще искаме ясни предварителни ангажименти за социалния диалог МВР и гаранции, че постигнатите договорености ще се спазват от ръководния състав в МВР;

- От кандидатите за депутати в 43-то НС ще поискаме ясна визия за реформите в сектор „Сигурност“ и ще отстоим правото ни на участие в процеса на тяхното консултиране и обсъждане.

Декларираме, че с настоящето писмо не желаем и няма да участваме в никакви политически спекулации или дейности. Продиктувано е единствено и само от дълбоката криза в Сектора и желанието ни, като професионалисти и синдикална организация, призвана да защитава честта и достойнството на служителите, това да се промени.

УС на СФСМВР


Добавена: 2014-08-11, 15:25:21 ч.

 

 


ПАРТНЬОРИ
© 2009-2014 СФСМВР.